รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
รอบพิเศษ
วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2564
 
 

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับปริญญาตรี ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูรายชื่อ)
-------------------------------------------------
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูรายชื่อ)
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูประกาศ)
-------------------------------------------------
ประกาศกำหนดการนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูกำหนดการ)
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูรายชื่อ)
-------------------------------------------------
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูรายชื่อ)
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูรายชื่อ)
-------------------------------------------------
ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูประกาศ)
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูประกาศ)
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูประกาศ)
-------------------------------------------------
" มหาวิทยาลัยของฉันสวรรค์ของฉัน"
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 บ้านโสรง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 073-418614 ต่อ 1125-1128 สำนักบริการการศึกษา