ประเภทโควต้า (สิทธิเศษฟรีค่าสมัคร) ปิดรับการสมัครแล้ว