รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ประเภทปกติ รอบที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
 
 

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) และปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทปกติ (มีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาร้อยละ 30 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้า (มีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 จากค่าธรรมเนียม) ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
" มหาวิทยาลัยของฉันสวรรค์ของฉัน"
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 บ้านโสรง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 073-418614 ต่อ 1125-1128 สำนักบริการการศึกษา