รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบพิเศษ ครั้งที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
รอบพิเศษ ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2563
 
 

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทพิเศษ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทพิเศษ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประเภทปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
สำหรับผู้สมัครรอบ 2 ยกเลิกการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 พ.ค.63 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวันที่ 28 เม.ย. 63 นี้ (ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์จะมีการสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อในวันที่ 3 พ.ค. 63)
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) และปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรายชื่อ
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทปกติ (มีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาร้อยละ 30 จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควต้า (มีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 จากค่าธรรมเนียม) ดูรายละเอียด
-------------------------------------------------
" มหาวิทยาลัยของฉันสวรรค์ของฉัน"
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 บ้านโสรง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ 073-418614 ต่อ 1125-1128 สำนักบริการการศึกษา